A L O N | Jayson X Joy | PANGASINAN

admin / Prenup, TALATA Prenup / / 0 Comments / Like this

“Alon sa dagat
Kislap sa mata
Iyong ngiti sa labi
Aking nadarama’y higit pa sa ligaya”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Light Vision Films | Luxyface by Tin-tin Arcenal