DALOY | Alvin & Caila | Japan

share this

流れ

Daloy.

“Buhay ay dadaloy,
Tayong dalawa ay magpapatuloy.
Ikaw na nag silbing ilaw at gabay,
Sasamahan ka kahit saan pa ang tungo ng paglalakbay.

Sa paningin ko’y lagi kang malinaw,
Kinang mo’y walang makakaagaw.
Bawat pagpatak ng oras, walang panglaw,
Ikaw ang palaging gustong kasayaw.

Maaaring maligaw, mahirapan, at maguluhan,
Pero wala nang ibang gustong maging katipan.
Nauunawaan kong ang dami pa nating dadanasin,
Ano pa man, araw-araw kang pipiliin.”