H A P L O S | Jay X Maricel | TANAY

admin / Prenup, TALATA Prenup / / 0 Comments / Like this

“Hindi wari na sa’yo pala ay nangungulila
Hanggang sa isang araw dumating ka ng bigla
No’ng una’y nag alinlangan, ngunit sabi mo “huwag kang mabahala”
Mailap man at nangangamba
Takot ko’y naparam
Sarili kong kay tagal kong hinanap
Sa haplos mo pala makikita”

The PaperProject IG
@paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Glow by Gerly Bridal | Indie Hippie Style