L A K B A Y | Daryl X Mj | TANAY

admin / Prenup / / 0 Comments / Like this

“Sa paglipas ng bawat umaga, ang nais ay kamay mo ang hawak.
Sa kung saan man na hangin sa atin ay magdala.
Sa dambana’ng ito, aki’ng pangako
Saan man patungo Ika’y hindi na mag iisa”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com
HMUA | Chu Salud