L U M A P I T | Clarence X Rio | MANILA

admin / Prenup, TALATA Prenup / / 0 Comments / Like this

“Sabay sa galaw at di bibitaw.
Puti o itim lahat babagay.
Walang alinlangan, ako’y kapitan.
Halina mahal, lumapit.


Lumapit at tayo’y uusad.
Hindi dito titigil at ika’y aalalayan.
San man mapadpad.
Ikaw lang hangad.”


IG @paperprojectphoto