PAYAPA | Sab & Paolo | Batangas

share this

“Huni ng mga ibon sa isang panibagong umaga
Mga buhangin na sadyang sumisiksik sa aking mga paa
Habang hawak-kamay tayong naglalakad sa dalampasigan
Ako ay iyong sinulyapan
Nang parang biglang dinampian ng mga tala itong mga labi
Tuloy ako ay napapaindak sa iyong tabi
Kapayapaan na ngayon lang naranasan
O ako ay iyong huwag bitawan”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

MakeUp and MakeArt by Rocel