P E R M A N E N T E | Paul X Bebeng | ESCOLTA/MANILA

admin / Prenup, TALATA Prenup / / 0 Comments / Like this

“Isang kurap lahat ay nag iba
Ang dating tahimik at tanging ako
Ngayon kita mo, dalawa na tayo
Kapit-kamay, magkaakbay

Sa buhay na ang permanente lang ay pagbabago,
Ikaw ang nag iisang sigurado
Mula noon, hanggang ngayon,
Hanggang sa dulo, ikaw lang at ako”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Kat Munar