T A L A | JM X Madel | ANTIPOLO

admin / Prenup / / 0 Comments / 1 like

“Hindi maikukubli ng dilim
Ang kutitap ng dalisay na pag ibig
Nang tumingiin sa liwanag mo’y
Imbis masilaw ay mas nais ka’ng abutin
Sa pagpikit ng mga mata,
Ikaw pa din ang nakikita
Sa Maykapal, puso mo’y ipananalangin
Dahil sa bulalakaw ay ayaw na humiling”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Makeup by MAVO