WAGAS | Rap & Lorraine | Cavite

share this

Rap & Lorraine, a Talata Wedding 🦉

Wagas

“Ninakawan ka ng sulyap mula sa malayo,
Nag-iisang nais na mapalapit at mapaligiran ng iyong samyo.
Walang kahati,
Sa akin ikaw ay bukod tangi.

Pambihirang pagkakataon, hindi pinalagpas;
Tayong dalawa, walang kakalas.
Sa isip ko’y may iisang tumatatas,
Ang wagas ay walang wakas.

Kakampi at karamay ko,
Pang habambuhay na ito.
Handang harapin lahat ng ibabato ng mundo,
Tuwina, iingatan ang puso mo.”

IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Farm Hills Garden
St. Benedict Parish
Bethena Aundrea Films
Belle Does Makeup