IKAW | Kevin & Wena | Rizal

share this

“Kalakip ng sumpaang ito.
Na sa lahat ng sandali, minuto, segundo.
Ikaw ay mayakap ng pagmamahal ko.
Dahil lagi, ikaw ang sa akin ay kumukumpleto.

Sa haba ng lakbay.
Tanging sa’yo nanaisin dumantay.
Kay tagal natin hinintay.
Sa wakas, panalangin ko’y kanya nang binigay.”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto

The Weekend Planner
Masungi Georeserve