P A G I T A N / H A N G A D |Roman X Seka | TAGAYTAY

admin / Weddings / / 0 Comments / Like this

“Sa pagitan ng himig at iyong sulyap.
Sa pagitan ng tala at buwan.
Sa sulok nagpipigil na silayan.
Ikaw at ikaw lamang, aking hangad.”

The PaperProject
IG @paperprojectphoto
www.paperprojectphoto.com

Tim&Co. Creative Solutions / Creator Studio | Hill Creek Gardens | Maliché | Joan Teotico | Bizu